Το Online CRM ξεπερνά τα όρια των παραδοσιακών CRM παρέχοντας συνολική διαχείριση των πωλήσεων, εύκολη ολοκλήρωση των ενεργειών πριν και μετά την πώληση συνδέοντας τις λειτουργίες της διαχείρισης αποθεμάτων (από τα προϊόντα και τους τιμοκαταλόγους στους προμηθευτές, τις προσφορές πωλήσεων, τις παραγγελίες αγοράς, τις αιτήσεις πωλήσεων και τα τιμολόγια) με τα άλλα εργαλεία του CRM (συστάσεις, λογαριασμούς, επαφές κι ευκαιρίες).

Με το Online CRM επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση μεταξύ των ενεργειών πριν και μετά την πώληση μέσα σε μια και μόνο εφαρμογή.

Βασικά αρθρώματα

 • Διαχείριση Προϊόντων
 • Προσφορές Πωλήσεων
 • Διαχείριση Παραγγελιών
 • Τιμολόγια

Διαχείριση Προϊόντων

 • Διαχείριση των προϊόντων της επιχείρησης
 • Σύνδεση των προϊόντων με τα άλλα αρθρώματα για καλύτερη κατανόηση
 • Εισαγωγή πληροφοριών προϊόντων από άλλες εφαρμογές
 • Δημιουργία ειδικών πεδίων προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης
 • Επισύναμη ειδικών εγγράφων σχετικά με τα προϊόντα, όπως π.χ. άδειες, εγγυήσεις και οδηγίες χρήσης
 • Φόρτωμα εικόνων προϊόντων για εύκολο εντοπισμό
 • Εξαγωγή πληροφοριών προϊόντων σε φύλλα εργασίας
 • Δημιουργία Τιμοκαταλόγων ανάλογα με την Κατηγορία Πελατών και σύνδεση προϊόντων στους Τιμοκαταλόγους
 • Προμήθεια προϊόντων μέσα από τη λίστα επιλεγμένων προμηθευτών

Προσφορές Πωλήσεων

 • Παρακολούθηση ειδικών προσφορών από τη λίστα προσφορών
 • Προσθήκη προϊόντων / υπηρεσιών γραμμή-γραμμή στις προσφορές και ενημέρωση των επιμέρους συνόλων, φόρων και τελικών συνόλων
 • Επιλογή διάφορων τιμών για το ίδιο προϊόν ανάλογα με την κατηγορία πελάτη
 • Δημιουργία εκτυπώσιμων προσφορών και αποστολή τους στους πελάτες μέσω εσωτερικής λειτουργίας E-mail
 • Δημιουργία Αιτήσεων Πωλήσεων ή Τιμολογίων με ένα απλό κλικ μέσω των Προσφορών
 • Αποφυγή διπλής δουλειάς μέσω της δυναμικής παρουσίασης των στοιχείων τιμολόγησης και αποστολής του πελάτη
 • Παρουσίαση των προσφορών που σχετίζονται με τους λογαριασμούς κάτω από τη σχετική λίστα
 • Προσαρμογή των πεδίων Προσφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Διαχείριση Παραγγελιών

 • Βελτιστοποίηση διαδικασίας παραγγελιών μέσω του CRM
 • Παρακολούθηση επιλεγμένων παραγγελιών μέσω της λίστας παραγγελιών
 • Προμήθεια προϊόντων μέσα από τη λίστα των καλύτερων Προμηθευτών
 • Διαχείριση της κατάστασης αποθεμάτων με την ελάχιστη ολοκλήρωση μεταξύ της ολοκλήρωσης παραγγελιών και διαθέσιμου αποθέματος στην αποθήκη
 • Διαμόρφωση των πεδίων της Παραγγελίας Αγοράς και της Αίτησης Πώλησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης
 • Αποφυγή διπλής δουλειάς με τη δυναμική παρουσίαση των στοιχείων τιμολόγησης και αποστολής κατά τη διάρκεια δημιουργίας της παραγγελίας
 • Προσθήκη προϊόντων / υπηρεσιών γραμμή-γραμμή στις παραγγελίες και ενημέρωση των επιμέρους συνόλων, φόρων και τελικών συνόλων
 • Δημιουργία εκτυπώσιμων παραγγελιών και αποστολή τους στους Πελάτες/Προμηθευτές μέσω εσωτερικής λειτουργίας E-mail
 • Όταν η Αίτηση Πώλησης γίνει αποδεκτή, δημιουργείται Τιμολόγιο με ένα απλό κλικ
 • Περιοδική ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η δυνατότητα για εκπλήρωση παραγγελιών

Τιμολόγια

 • Παρακολούθηση τιμολογίων μέσω της λίστας τιμολογίων
 • Δημιουργία εκτυπώσιμων τιμολογίων και αποστολή τους στους Πελάτες μέσω εσωτερικής λειτουργίας E-mail
 • Προσθήκη προϊόντων / υπηρεσιών γραμμή-γραμμή στα τιμολόγια και ενημέρωση των επιμέρους συνόλων, φόρων και τελικών συνόλων
 • Διαμόρφωση των πεδίων του Τιμολογίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης
 • Αποφυγή διπλής δουλειάς με τη δυναμική παρουσίαση των στοιχείων τιμολόγησης και αποστολής κατά τη διάρκεια δημιουργίας των Τιμολογίων
 • Σύνδεση των Τιμολογίων με τα Λογιστικά βιβλία

Αυξήστε τις πωλήσεις σας γρηγορότερα!

Με το Online CRM λειτουργούν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα και η δική σας.

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

 • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345