Παρέχουμε υποστήριξη, εκπαίδευση και υπηρεσίες επαγγελματικού επιπέδου ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχία της υλοποίησης του δικού σας πληροφοριακού συστήματος. Η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 10 έτη σε μεγάλη ποικιλία τεχνολογικών έργων, μας επιτρέπει να ικανοποιούμε τις μοναδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υλοποίησης που παρέχουμε, οι πελάτες μας αποκτούν συστήματα που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες λειτουργίας σε όλη την έκταση της επιχείρησής τους. Αυτό φροντίζουμε να γίνεται βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών.

Φροντίζουμε να ακούμε τους πελάτες μας. Γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν φέρνει την επιτυχία. Παρέχουμε τις υπηρεσίες υλοποίησης για μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, από τα CRM συστήματα, τα εργαλεία Reporting & τις Business Intelligence πλατφόρμες. Επιπλέον στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας υπηρεσιών, αναπτύσσουμε νέα εξειδικευμένα εργαλεία.

Ειδικές Εφαρμογές

Αναπτύσσουμε μικρά και μεγάλα εργαλεία που συμπληρώνουν τις λειτουργίες του βασικού συστήματος.

Ροές Εργασίας

Δημιουργούμε ή τροποποιούμε ροές εργασίας ώστε να αυτοματοποιήσουμε τη λειτουργία σας.

Πύλη Εξυπηρέτησης

Εγκαθιστούμε ειδικό μηχανισμό ώστε να συνδέονται και οι πελάτες στο σύστημά σας.

Παραμετροποιήσεις

Υλοποιούμε κάθε είδους παραμετροποίηση ώστε να φέρουμε το σύστημα στα μέτρα σας.

Στόχος μας είναι πάντα η υλοποίηση του συστήματός σας να είναι επιτυχημένη, ώστε μέσα στους 3-4 πρώτους μήνες από τη χρήση του η επένδυσή σας να έχει θετική απόδοση.

 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλο τον κύκλο ζωής του συστήματός σας. Εργαζόμαστε βήμα-βήμα μαζί σας έχοντας πάντα ανοικτούς δίαυλους επικοινωνίας. Μας διακρίνει το ότι διαθέτουμε εμπειρία σε:

  • Διοίκηση Έργων
  • Ανάλυση Απαιτήσεων σε Συστήματα
  • Ανάλυση και Σχεδιασμό Επιχειρησιακών κι άλλων Ειδικών Διαδικασιών
  • Αυτοματοποίηση Διαδικασιών
  • Ανάλυση Συστημάτων
  • Ανάλυση και Μετάπτωση Δεδομένων
  • Παραμετροποίηση, ανάπτυξη προσθέτων και ολοκλήρωση/σύνδεση με άλλα συστήματα
  • Κατασκευή, εκπαίδευση και υποστήριξη

Η ομάδα μας είναι ικανή να καλύψει τις μοναδικές σας ανάγκες, σχεδιάζοντας μοναδικές λύσεις γρήγορα και οικονομικά.

Ένα σύνολο επίσης εξειδικευμένων συμπληρωματικών υπηρεσιών παρέχονται στα πλαίσια της Τεχνικής Υποστήριξης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση Απαιτήσεων

Στο στάδιο αυτό γίνεται: α) Ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών και β)σχεδιασμός της υλοποίησης του συστήματος. Εδώ συγκεντρώνονται οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες του πελάτη.

Εκπαίδευση & Δοκιμαστική Λειτουργία

Στο στάδιο αυτό το σύστημα τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές και διορθώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Υλοποιείται η βασική εκπαίδευση των χρηστών.

Ανάπτυξη Συστήματος

Στο στάδιο αυτό γίνεται: α)Εγκατάσταση του λογισμικού εφαρμογής & της βάσης δεδομένων, β)βασικές παραμετροποιήσεις και γ)εγκατάσταση προσθέτων και ειδικές παραμετροποιήσεις.

Ολοκλήρωση Υλοποίησης & Παράδοση

Στο στάδιο αυτό όλοι οι χρήστες έχουν πλέον πρόσβαση στο σύστημα το οποίο λειτουργεί κανονικά. Τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες καταγράφονται από τους χρήστες και προωθούνται προς επίλυση στην ομάδα ανάπτυξης.

Αυξήστε τις πωλήσεις σας γρηγορότερα!

Με το Online CRM λειτουργούν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα και η δική σας.

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

  • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345