Πρόγραμμα

14
Μαϊ
2021

myDATA και Online CRM

14 Μαϊ 2021 15:30 -17:00
Δωρεάν

Από 01/07/21 τα τιμολόγια που εκδίδονται από επαγγελματίες κι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν online την ΑΑΔΕ. Σε αυτό το live webinar θα δούμε πως αυτό γίνεται με το Online CRM. Επιπλέον θα δούμε συνοπτικά όλες τις τις βασικές λειτουργίες του Online CRM.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν με email ειδικούς κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα πριν την εκδήλωση.

17
17
Μαϊ
2021

WhatsApp και Online CRM

17 Μαϊ 2021 16:00 -17:00
Δωρεάν

Σε αυτό το live webinar θα δούμε πως λειτουργεί το WhatsApp μέσω του Online CRM.

Αναλυτικά, τα περιεχόμενα έχουν ως εξής..

22
21
Μαϊ
2021

CRM Cross Selling, Up Selling & Ειδικές Τεχνικές

21 Μαϊ 2021 14:30 -17:00
Δωρεάν

Τα cross-selling & upselling αποτελούν σημαντικές στρατηγικές για την αύξηση των πωλήσεων μιας επιχείρησης, που όταν υλοποιούνται με τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, μπορούν να εξελιχθούν σε ένα μόνιμο μηχανισμό δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Σε αυτό το webinar εξετάζουμε μέσα από κατάλληλα σενάρια πρακτικούς τρόπους υλοποίησης cross-selling & upselling στρατηγικών.

22
28
Μαϊ
2021

eCommerce και myDATA

28 Μαϊ 2021 15:30 -17:00
Δωρεάν

Η υποχρέωση για αυτόματη ενημέρωση του myDATA της ΑΑΔΕ επηρεάζει και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

Σε αυτό το live webinar θα δούμε πως εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα εκδίδοντας τιμολόγια συμβατά με το myDATA μέσω online σύνδεσης με το Online CRM

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν με email ειδικούς κωδικούς πρόσβασης για την πλατφόρμα πριν την εκδήλωση.

18
07
Ιουν
2021

Sales Metrics & Insights

07 Ιουν 2021 16:00 -17:30
Δωρεάν

Σε αυτό το live webinar θα δούμε βασικούς Δείκτες και Αναφορές που αφορούν τις Πωλήσεις. Θα δούμε πως λειτουργούν στο Online CRM.

Αναλυτικά, τα περιεχόμενα έχουν ως εξής..

22
21
Ιουν
2021

Ανάπτυξη πωλήσεων με ανακύκλωση ευκαιριών

21 Ιουν 2021 16:00 -17:30
Δωρεάν

Σε αυτό το live webinar θα δούμε πως επιτυγχάνεται ανάπτυξη πωλήσεων μέσω ανακύκλωσης ευκαιριών.

Αναλυτικά, τα περιεχόμενα έχουν ως εξής..

22
19
Ιουλ
2021

CRM Email & SMS Marketing

19 Ιουλ 2021 14:30 -17:30
Δωρεάν

Το Email Marketing είναι από τις πιο βασικές μεθόδους επικοινωνίας με πελάτες και υποψήφιους πελάτες τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, αυξητική είναι η τάση και στη χρήση του SMS Marketing για τους ίδιους λόγους.
Σε αυτό το σεμινάριο μαθαίνουμε πρακτικούς τρόπους υλοποίησης Email & SMS Marketing με τη χρήση του Online CRM.

22
26
Ιουλ
2021

CRM Addons

26 Ιουλ 2021 16:00 -17:30
Δωρεάν

Σε αυτό το live webinar θα δούμε τα σημαντικότερα πρόσθετα εργαλεία (Addons) του Online CRM.

Αναλυτικά, τα περιεχόμενα έχουν ως εξής..

22