Στο παρελθόν οι πελάτες των ξενοδοχείων πραγματοποιούσαν κρατήσεις δωματίων μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή φαξ, διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες, με μειωμένη αποδοτικότητα και χωρίς αμεσότητα.

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 02:00

Απο το ISO 9001:2000 στο ISO:2008 (ΙΙ)

Σε προηγούμενό μας άρθρο περιγράψαμε τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για τις διαδικασίες πιστοποίησης όσον αφορά την νέα έκδοση του προτύπου για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Ας δούμε τώρα ένα εξίσου ουσιαστικό, αν όχι ουσιαστικότερο, θέμα που αφορά στην νέα έκδοση:

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 02:00

Απο το ISO 9001:2000 στο ISO:2008 (Ι)

Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future
-John F. Kennedy

Ή κατά το ελληνικότερο, τα πάντα ρει. Τα πρότυπα δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) υποβάλλει σε περιοδικές αναθεωρήσεις τα πρότυπα με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή τους.

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2008 αναπτύχθηκε ώστε να αποσαφηνιστούν οι υπάρχουσες απαιτήσεις του ISO 9001:2000 και να βελτιωθεί η συμβατότητά του με το ISO 14001:2004.

Δώστε προσοχή στα παρακάτω σημεία:

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization) δημοσιοποιεί κάθε χρόνο στοιχεία για τις πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης σε μια σειρά προτύπων με ευρεία εφαρμογή. Ας δούμε τις τάσεις που αποτυπώνονται σε αυτά.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009 02:00

Ποιότητα στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες

Η ποιότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι ένα ακανθώδες ζήτημα. Εντάσσεται στο γενικότερο πρόβλημα της μέτρησης/ απόδοσης της ποιότητας σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες που οφείλεται στον ‘άυλο’ χαρακτήρα τους, στην ετερογένεια και στο γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορεί να διακριθεί η παραγωγή από την κατανάλωση. Ας θυμηθούμε, όμως, πρώτα τι είναι ποιότητα.

Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2009 02:00

Marketing & συστήματα διαχείρισης ποιότητας

Μεταξύ των λόγων που ωθούν τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση κατά ISO 9001 είναι η διατήρηση ή/ και η αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις δηλώνουν απογοητευμένες γιατί τα αποτελέσματα των πωλήσεων ήταν κατώτερα των προσδοκιών τους.

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

  • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345