Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016 13:23

Στρατηγικός σχεδιασμός

Written by
Rate this item
(48 votes)

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι μια διαδικασία για τον προσδιορισμό του βασικού στόχου μιας επιχείρησης και του τρόπου με τον οποίο θα πετύχει το βασικό αυτό στόχο. Λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της επιχείρησης και συνδέει τους επιχειρηματικούς σκοπούς με τις ενέργειες και τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι μια συστηματική διαδικασία για τη διερεύνηση των πιο κρίσιμων ερωτημάτων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, ειδικά αν είναι μεγάλη σε μέγεθος.

Μέθοδος

Μια επιτυχημένη διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού θα πρέπει να:

 • Περιγράφει την εταιρική αποστολή, το όραμα και τις εταιρικές αξίες
 • Στοχεύει σε περιοχές επιχειρησιακής ανάπτυξης και να διερευνά κάθε περιοχή για πιθανές απειλές κι ευκαιρίες
 • Κατανοεί τις τρέχουσες και μελλοντικές προτεραιότητες των περιοχών-στόχων
 • Αναλύει τις δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές
 • Προσδιορίζει κι αξιολογεί εναλλακτικές στρατηγικές
 • Αναπτύσσει ένα επωφελή εταιρικό μοντέλο που θα διαφοροποιεί αποτελεσματικά την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές
 • Προσδιορίζει τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και ξεκάθαρους αντικειμενικούς σκοπούς για την επιχείρηση
 • Προετοιμάζει προγράμματα, πολιτικές και σχέδια για την υλοποίηση της στρατηγικής
 • Καθιερώνει υποστηρικτικές οργανωτικές δομές, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συστήματα πληροφόρησης, ελέγχου, στρατολόγησης προσωπικού κι εκπαίδευσής του
 • Κατανέμει πόρους για την ανάπτυξη κρίσιμων ικανοτήτων
 • Προγραμματίζει την ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις ή περιβαλλοντικές αλλαγές
 • Παρακολουθεί την επίδοση της επιχειρησιακής λειτουργίας

Εφαρμογή

Οι διαδικασίες Στρατηγικού Σχεδιασμού συνήθως εφαρμόζονται για να:

 • Αλλάξει η κατεύθυνση και η επίδοση μιας επιχείρησης
 • Δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων μέσα στην επιχείρηση
 • Καθορισθεί ο κατάλληλος μηχανισμός λήψης οικονομικών αποφάσεων και αξιολόγησης της επίδοσης
 • Εκπαιδευθούν τα στελέχη στη δημιουργία καλύτερης πληροφόρησης με σκοπό τη λήψη καλύτερων αποφάσεων
 • Αυξήσουν την εμπιστοσύνη για την κατεύθυνση της επιχείρησης
Read 3376 times Last modified on Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 12:51

Προσθήκη νέου σχολίου

Αποστολή

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

 • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345