Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 15:21

B2G - Ιδιαιτερότητες τιμολογίων προς δημόσιο

Written by
Rate this item
(0 votes)

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε σημαντικά θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση προς το Δημόσιο (B2G). Ανανεώνεται συνεχώς με νέα δεδομένα.

Όλα τα B2G τιμολόγια πρέπει να είναι επί πιστώσει.

Τα B2G τιμολόγια επικυρώνονται με ειδικό τρόπο λόγω κανονισμών της ΕΕ.

Από τα υποχρεωτικά πεδία ξεχωρίζουμε τα παρακάτω:

QuantityUnitsUblCode - Κωδικός μονάδας μέτρησης  [BT-130]

classificationIdentifier - Αναγνωριστικό ταξινόμησης στοιχείου [BT-158]

itemCodification - Όνομα στοιχείου [ΒΤ-153]

contractReference - Στοιχείο Αναφοράς Σύμβασης [BT-12]

buyerReference - Στοιχείο Αναφοράς Αγοραστή [BT-10]

buyerLegalRegistrationIdentifier - Αναγνωριστικό νομικής καταχώρισης Αγοραστή [BT-47]

accountIdentifier - Αναγνωριστικό λογαριασμού πληρωμής [BT-84]

accountName - Όνομα λογαριασμού πληρωμής [BT-85]

serviceProviderIdentifier - Αναγνωριστικό πληρωμής [BT-86]

dueDate - (Καταληκτική) ημερομηνία πληρωμής [BT-9]

partyName - Παραλαμβάνων Μέρος [BT-70]

budget type - Τύπος Σύμβασης [BT-11]

budget identifier - Αναγνωριστικό Σύμβασης [BT-11]

buyerIdentifier - Αναγνωριστικό Αγοραστή [BT-46]

Read 156 times Last modified on Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 16:34

Προσθήκη νέου σχολίου

Αποστολή

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

  • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345